Cement Artรับผลิตและติดตั้ง งานคิ้วบัวปูนปั้น และเสาโรมันทุกชนิด

ลายบัวปูนปั้นชุดที่ 1
 
ลายบัวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงลายบัวและขนาด หรือผลิตตามแบบที่ท่านต้องการ